Beställning

Fyll i nedanstående form för att beställa en egen hemsida för domarredovisning.
Priset är 995 SEK per år och betalas efter godkänd domarsida.

Ingen fakturering sker innan påskrivet avtal.

Inga ytterligare kostnader tillkommer.

I årsavgiften ingår uppdateringar samt justeringar av domararvoden.

Beställning

Kontakt information

Fält med * måste fyllas i